Follow

News

Keep upto date with our latest news and events feed here.

This information is pulled automatically from our D6 School Communicator. The D6 is the no1 downloaded educational app in South Africa, As a School we strive to keep the information up to date on this platform.

Download D6 Communicator

PRINCIPAL'S ASSEMBLY MESSAGE TUESDAY 2 APRIL

PRINCIPAL'S ASSEMBLY MESSAGE - 2 APRIL 2019

HERMANUS HIGH SCHOOL – A DESTINATION SCHOOL

As many of you will be aware Hermanus High School as with any other public school in the country has what is called a Governing Body. The role of the Governing Body is to assist the management of the school with certain issues with regards to the running of the school. A new governing body is elected every three years with the current governing body have been elected at the start of last year.

In die helfte van verlede jaar het die nuwe beheerliggaam en die skoolbestuur vergader om te praat oor waarheen hierdie skool in die toekoms op pad is. ‘n Naweek is opsy gesit vir die beplanning en bespreking. Ons het oor ‘n visie vir die skool gepraat en ook daaraan begin beplan.

During this planning session we came up with a simple term that clarified what this vision is. This term and this vision fits in very well with the overall vision of the school and the term we came up with is that of wanting to become what we have called a “Destination School” In Afrikaans ‘n “Bestemming-skool”.

Soos julle weet, is ‘n bestemming iewers waarheen jy reis. Ons wil dus die skool sien as ‘n plek waarheen mense wil reis. ‘n Skool waarheen mense van oral oor die land wil kom oor wat die skool kan aanbied en oor dit waarvoor ons staan. Ons verskyning op Ontbytsake vroeër vanjaar is ‘n voorbeeld van ‘n deel van ons visie. Op die program is die  nuus versprei dat ons ‘n goeie skool is met ‘n baie goeie naam. Ons glo dat die Hoërskool Hermanus ‘n skool is waarop ons kan trots wees en hoe meer mense van ons weet, hoe beter.

I am going to read to you what our definition of a destination school is; A Destination School is a school which allows a pupil the opportunity to receive an education of academic excellence. At the same time a Destination School will allow an individual to develop to his or her full potential (social and emotional development) through the offering of a variety of further opportunities (sport, culture and service). A Destination School is underlined by the fact that a truly quality education is not achievable without the foundation of a sound set of values.

Uit daardie definisie kry ons vier gebiede waarop kan fokus om die bestemming-skool te word wat ons wil wees. Die vier gebiede is:

  1. Akademiese uitnemendheid
  2. Om volle potensiaal te bereik – sosiale en emosionele ontwikkeling
  3. ‘n Verskeidenheid van geleenthede – sport, kultuur en diens
  4. en die vaslegging van ‘n grondige stel WAARDES

We obviously have a plan in place so as to ensure that we can move in this direction and there are a number of factors that have to be addressed as we work on this plan going forward. The vision of a destination school is for me a very exciting one and one which you are going to hear and see more about in the months and years ahead. I have no doubt that as these plans unfold you too will become excited.

Om so ‘n skool te wil wees, is alles goed en wel en ‘n mens kan die beste moontlike planne in werking stel. Maar sonder die leerders sal geen skool suksesvol wees nie. Soos ek al baie aan julle genoem het, is dit uiteindelik die leerders wat van ‘n skool ‘n uitmuntende skool maak. Julle speel dus ‘n baie belangrike rol.

If we are going to become a destination school, it is obviously so important that you the pupil’s buy into this vision. That you too want this school to be the best possible school that it can be. That you too want this school to be the school that people from all over the country admire. A flagship school so to speak.  

I can assure you that the management, the staff and the governing body of this school are working hard on the vision of becoming a destination school but we cannot do it alone. What you need to understand is the important role that you play in this process. You, the pupils of this school are ultimately the face and the voice of the school. How you represent this school and the image you portray is more valuable to the good name of this school than any vision this school can come up with. A good example of this is the role Marie played when the school appeared on Ontbytsake. We could have put the best video clip in the world together and I could have said everything a headmaster needs to say but nothing was more powerful than the positive message and the positive image the Marie portrayed for the school.

Vanoggend wil ek julle dus nie vertel van die plan om so ‘n skool te word nie. Ek wil eintlik ‘n belangrike uitnodiging aan julle rig: ek wil julle nooi om saam te kom en ook opgewonde te raak. As ons die wêreldklas-skool gaan word wat ons kan wees, gaan julle trots, julle passie, julle lojaliteit en julle toewyding ‘n groter rol speel as wat julle julle kan voorstel. Die Hoërskool Hermanus bied soveel om oor opgewonde te raak. Ons sien daarna uit om hierdie visie met julle te deel sodat ons ons land se bestemmingskool kan word!

 

GJ Hassenkamp

Principal | Skoolhoof 

 

PRINCIPAL'S ASSEMBLY MONDAY 11 FEBRUARY

“ENTER TO LEARN”

As mentioned in the opening assembly this term the theme for the school this year is “ENTER TO LEARN. LEAVE TO SERVE”. In my opinion it is such a simple but yet powerful term; in my opinion such an appropriate term for our school. Today I am going to begin with and focus on the first half of the mantra – “ENTER TO LEARN”. Let me start by explaining why I feel it is so appropriate.

Julle weet reeds dat dit die Hoërskool Hermanus se missie is om aan julle ‘n holistiese opvoedig te gee en julle uiteindelik waardige burgers van ons land te maak. Om goeie burgers van Suid-Afrika te wees, moet ons goeie waardes hê. Ons wil julle so opvoed dat julle eendag, wanneer julle hier uitstap, ‘n groot en positiewe verskil in Suid-Afrika, maar ook in die res van die wêreld kan maak. Dit sluit weer aan by ons tema van 2016: “Goeie mense maak goeie skole”

A holistic education speaks about producing well balanced individuals. It speaks about the four pillars we have at our school. Academic, Culture, Sport and Service. If we as a school can offer opportunities in all four of these spheres and you as pupils use them, we will go a long way towards producing the well balanced individuals we would like to send out into the world.   

Van die vier pilare waarop ons opvoeding rus, moet die akademie natuurlik altyd voorkeur geniet. Die ander drie pilare is ook ‘n baie belangrike deel van julle opvoeding, maar ons moenie vergeet dat julle hier is om ‘n matrieksertifikaat te verwerf nie. Daardie sertifikaat is die sleutel wat julle toekoms ontsluit. Dit sluit die deure oop wat lei na werksgeleenthede en baie belangrike tersiêre opleiding. Sonder ‘n matrieksertifikaat is jou geleenthede in ons land, maar ook in ander lande, uiters beperk.

The sad news is that despite the fact that you are here to ultimately receive an academic education there remain far too many of you are not making use of that opportunity. Not only are you being offered an academic education at this school but as our matric results over the years will testify you are being offered an academic education as good as any you can receive in the country.

Ek is altyd teleurgesteld oor die swak uitslae van baie van ons leeders. Ek verwys nie net na leerders wat baie swak doen en wat druip nie, maar ook na die leerders wat gemiddelde prestasies lewer, maar tot baie meer in staat is. Daar is ook leerders wat baie goed doen, maar wat nog heelwat beter kan doen. 

Nelson Mandela regarded education as the greatest gift anyone could ever be given. He said: It is through education that the daughter of a peasant can become a doctor, that the son of a mineworker can become the head of the mine, that a child of farm workers can become the president of a great nation. It is what we make out of what we have, not what we are given, that separates one person from another”.        

Ons voel soms magteloos in ‘n wêreld vol geweld, armoede, rassisme en siekte. Opvoeding gee aan mense hoop, wanneer dinge hopeloos lyk. Opvoeding bied aan jou ‘n geleentheid om omstandighede te verander. Opvoeding bemagtig jou sodat jy die wêreld kan verander. Maar, die belangrikste ding wat opvoeding jou kan bied, is die geleentheid om jou eie omstandighede te verander.

You can use your difficult circumstances as an excuse, or you can use them as a reason for improvement and to look for solutions. An education allows you to choose to be a victim or to choose to be a victor.

I believe there are only three things that your parents have to give you in this world. They are love, security and an education. I believe that as parents if we can get this right the chance of success for our children is significantly increased. As parents I do not believe we have to give our children anything else. Your parents do not have to buy you the latest brand takkies or the newest sports equipment.

The do not have to give you the most recent cell phone or lay on a big birthday party. If you are receiving any of these things they are simply a bonus and for which I hope you are grateful.

Julle ouers het julle die geleentheid gegee om ‘n opvoeding by hierdie skool te ontvang. Daarmee voldoen hulle aan een van hul belangrike take as ouer. My vraag aan jou is: Maak jy van hierdie geleentheid gebruik? Het jy skool toe “gekom om te leer”?

The test series starts in one weeks’ time. This time next week we will not be having assembly as you would have already written your first test of the series. Have you started preparing for those tests? Have you put together a study timetable? Have you really entered this school “to learn?”

At the start of next term, I will have the opportunity to reflect on this year’s first terms results. I really do hope that they will reflect the marks of which you are truly capable. In light of this morning’s message and this year’s theme I hope that ALL of you will start to realise the importance of making use of this gift you have been given. At this school and in this country we have to “ENTER TO LEARN”.

 

GJ Hassenkamp

Principal | Skoolhoof 

 

WEDNESDAY 09 JANUARY 2019

OPENING ASSEMBLY FOR THE YEAR - HEADMASTER’S MESSAGE

In terms of my message I would like to give you this morning all that I am going to do is sow the seeds of a theme I will be promoting during the course of the year. It is a theme that was sowed with me, and in fact with the whole school back in 2016 when the school celebrated its 75 Year Anniversary. As part of the celebrations the school invited a past headmaster of this school and the now Head of Education in the Western Cape, Mr. Brian Schreuder, to speak at one of our assemblies. At this assembly Mr. Schreuder made reference to a quote he saw and which remained with him while visiting a school in Singapore. It was a quote which he saw as he entered the school and which he saw again as he left the school. The quote simply read: “ENTER TO LEARN – LEAVE TO SERVE”.  

Ek onthou dat mnr. Schreuder hierdie woorde daardie dag met die skool gedeel het en dat ek ook daarmee aanklank gevind het. Hy het dit ook aan baie ander skole in die provinsie oorgedra, en dit het ‘n tema geword wat hy in die Wes-Kaap gevestig het. Dit is ook ‘n tema wat ek hierdie jaar wil aanmoedig omdat ek in die kragtige boodskap wat dit oordra, glo. Ek herhaal die aanhaling in Afrikaans: “KOM OM TE LEER - GAAN OM TE DIEN”.  

Every year I try to give a few simple values which I believe, if applied here at school and beyond school, can make a significant difference. I am not sure how many of you can remember the three values we spoke about last year? They were quite simply; 1. Be respectful 2. Be prepared and 3. Be on time. Three simple values that if applied consistently, will make a world of difference.

I believe that as a school and as individuals if we can apply and get right the mantra “Arrive to Learn – Leave to Serve” it too has the potential to make a world of difference.

Alhoewel ons baie tevrede met verlede jaar se matriekuitslae is, is daar ook ruimte vir verbetering. Ek voel steeds dat hierdie skool op akademiese gebied uitstekende onderrig bied, maar ongelukkig is daar steeds te veel leerders wat nie die geleenthede aangryp nie. Dit is iets waaraan ek hierdie jaar spesifiek wil aandag gee.

At the same time I continue to believe that every pupil who is fortunate enough to attend this school, is extremely privileged. In being privileged I also believe that it is important to give back. As a school it is important to give back to the community we serve, and as individuals it is important to give back so that we can truly grow. I believe that ultimately it will not be our good marks or big salaries that we will be remembered for, but rather by the difference we have made in the lives of others.     

Ons tema vir hierdie jaar is dus: “KOM OM TE LEER – GAAN OM TE DIEN”. Ek sal in die loop van die kwartaal meer hieroor uitbrei.

 

GJ Hassenkamp

Principal | Skoolhoof 

 

0
0
0
s2sdefault