You are here: Home General Matric Council
 
 

Matric Council

MATRIC COUNCIL 2018

ARENDSE, Jayden

BERGH, Jana

BOTHA, J'hanco (Hoofseun)

DE BRUYN, Kyle

DU RANDT, Simone

KUCHAR, Inge

LERM, Timo-Ben

LOUBSER, Deon

LOUW, Mari

MADAKA, Aphelele (Deputy Headboy)

MULLER, Marco

OELOFSEN, Yzané

OLIVIER, Navan

SCHULENBURG, Rigardt

SMITH, Matthew

STERGIANOS, Yanna (Deputy Headgirl)

STRAUSS, Lismari

VAN DEN BERGH, Tayla

VAN DER WESTHUIZEN, Tiaan

VAN NIEKERK, Zulene (Hoofdogter)

VAN SCHOOR, Donné

VAN ZYL, Kate

VALENTINE, Maxene

VILJOEN, Janeke

WILSON, Jared


Doel van die matriekraad:

  • Om saam met die skoolhoof en personeel toe te sien dat daar dissipline en orde
    in die skool gehandhaaf word.
  • Om die algemene skoolgees te verbeter deur leerders te betrek by skoolaktiwiteite.
  • Om positiewe gesindhede teenoor die skool en skoolgaan te kweek.
  • Om as skakel te dien tussen die leerders en die personeel.
  • Om leerkragte te betrek by die aktiwiteite van die matriekraad.