You are here: Home General Matric Council
 
 

Matric Council

MATRIC COUNCIL 2017

AFRICA, Catherine

AUSTIN, Natalie

BOSHOFF, Christo

COETZEE, Alissa

DAHL, Robert

DE WET, Chizelle

FRASER, Zaanru

HESS, Amy (Headgirl / Hoofdogter)

HEUNIS, Adie

KEMP, Dané

KIM, Dabin

MANGENA, Thando

OTTO, Michael-John

KING, Robert

SCHEEPERS, Dehan

SWARTS, Franco

SWARTZ, Kayla

VAN DER MERWE, Thys (Hoofseun / Headboy)

VAN HEERDEN, Michaela

VAN ROOYEN, Klara

VAN ZYL, Hanérie (Onderhoofdogter / Deputy Headgirl)

VAN ZYL, Misha

VERDOODT, Jérémie (Deputy Headboy / Onderhoofseun)


Doel van die matriekraad:

  • Om saam met die skoolhoof en personeel toe te sien dat daar dissipline en orde
    in die skool gehandhaaf word.
  • Om die algemene skoolgees te verbeter deur leerders te betrek by skoolaktiwiteite.
  • Om positiewe gesindhede teenoor die skool en skoolgaan te kweek.
  • Om as skakel te dien tussen die leerders en die personeel.
  • Om leerkragte te betrek by die aktiwiteite van die matriekraad.