You are here: Home Culture Music
 
 

Music

Musiek word as sewende sowel as agste vak vanaf Graad 10 aangebied. Leerders moet reeds Graad 2 UNISA (prakties sowel as teorie) geslaag het. Leerders ontvang slegs onderrig by die skool in die teoretiese afdelings van Musiek (Musiekgeletterdheid en Algemene Musiekkennis). Teoretieseklasse word na skool, tydens sportoefeninge, aangebied.

Praktiese onderrig (Musiekvoordrag) moet op eie koste by privaat onderwysers geneem word. Leerders is self verantwoordelik om 'n geskikte onderwyser te bekom.

Musiekonderrig in Graad 8 en 9, hetsy teorie en/of proaktriese lesse, moet ook by privaat onderwysers geneem word.