You are here: Home Alumni Latest News
 
 

Latest News

Email Print

Dear Past Pupils and Teachers


HERMANUS HIGH SCHOOL 75-YEAR ANNIVERSARY

Hermanus High School became an official high school in 1941, with its first matric class in 1942. The school will therefore be celebrating its 75th Anniversary in 2016. The school is planning a number of events as well as a great festive weekend and reunion of past pupils around the Inter-Schools Sports Fixture over 19 - 21 August. We hope to have as many past pupils, teachers and parents as possible attending these functions and trust that you will be able to make the necessary arrangements to join us. The weekend will also be the perfect opportunity for ALL year groups to arrange reunions. It is a weekend that promises to be a fun, memorable and historical event. We are expecting a huge gathering!


The full programme for the celebrations, including the functions around the Inter-Schools weekend, can be found below. You are welcome and encouraged to attend any of the activities that will be taking place. The functions taking place over the Inter-Schools weekend will need planning for the catering and RSVP’s will therefore be required.


To commemorate this 75-Year Anniversary a number of memorabilia as well as an anniversary book commemorating the school’s 75-year history will be produced. We trust that there will be something suitable for everyone. These items will be available to purchase from the school during the year, over the Festival Weekend or you will be able to order them in advance (see attached list).


Photos and prices of the memorabilia will be available on the school’s website (www.hermanushigh.co.za) as well as the facebook page (Hoërskool Hermanus 75-jaar Reünie). Examples will be on display in the school’s foyer. Please visit the facebook page where we post photos of years gone by.


HERMANUS HIGH SCHOOL 75-YEAR ANNIVERSARY

15-17 January Cricket Festival Hermanus High School

25 January Founders Day Assembly Hermanus High School

13-15 April Revue Hermanus High School


19 - 21 August 75-Year Anniversary Weekend:

19 August Capping Ceremony 09:00 Hermanus High School

Cheese and Wine 18:00 Hermanus High School

20 August Sports Day at Hermanus High School 08:00 Hermanus High School

History of the School display                                                  Hermanus High School

Primary School Tour 11:00 Hermanus Primary School

Gala Dinner – Formal 19:00 Hermanus High School

21 August 75-Year Anniversary Church Service 09:00 NG Kerk Hermanus

04 December Christmas Carol Service 18:00 Hermanus High school


A booking and order form is attached. Please complete the form and return it to the school as soon as possible. Please note that the school will only be able to accommodate 350 people at the Gala Dinner. All past pupils and teachers and spouses are most welcome. We trust that you will be able to attend what will be a unique occasion. We look forward to seeing you later in the year.
Geagte  Oudleerders en -onderwysers


HOëRSKOOL HERMANUS 75-JAAR-HERDENKING

Die Hoërskool Hermanus het in 1941 amptelik ‘n hoërskool geword en die eerste matriekklas het in 1942 gematrikuleer. Die skool sal dus in 2016 vyf en sewentig jaar oud wees. Ons beplan ‘n aantal geleenthede asook ‘n feesnaweek en reünie van oudleerders wat alles met die Interskole-byeenkoms op 19-21 Augustus sal saamval. Ons hoop om soveel as moontlik oudleerders by hierdie laasgenoemde funksies byeen te bring en vertrou dat u die nodige reëlings vroegtydig sal maak om dit by te woon. Die naweek sal ook ‘n goeie geleentheid vir ALLE jaargroepe wees om reünies te reël. Dit gaan ‘n aangename, gedenkwaardige en geskiedkundige gebeurtenis wees. Ons verwag ‘n groot opkoms!


Die volledige program insluitend die funksies rondom die Interskolenaweek is hieronder. U is welkom om enige van die aktiwiteite by te woon. Aangesien die funksies van die naweek met spyseniering gepaard gaan, sal RSVP’s verlang word.


Om die geleentheid te herdenk, word ‘n aantal aandenkings, asook ‘n boek oor die skool se geskiedenis beplan. Ons glo daar sal iets vir almal wees. Hierdie items sal gedurende die jaar beskikbaar wees, asook tydens die Feesnaweek. U sal dit vooraf kan bestel (sien aangehegte lys). Voorbeelde kan in ons voorportaal gesien word. Foto’s en pryse van die memorabilia sal op die skool se webblad (www.hermanushigh.co.za) asook ons Facebook-bladsy (Hoërskool Hermanus 75-jaar Reünie) beskikbaar wees. Gaan gerus op ons Facebook-bladsy en bekyk die foto’s van vergange jare.


FUNKSIES en GEBEURTENISSE:

15-17 Januarie            Krieketfees Hoërskool Hermanus

25 Januarie                 Stigtersdag byeenkoms Hoërskool Hermanus

13-15 April                   Revue Hoërskool Hermanus

19-21 Augustus 75-Jaar-Herdenkingsnaweek:

19 Augustus                Petteseremonie 09:00 Hoërskool Hermanus

Kaas-en-Wyn-onthaal 18:00 Hoërskool Hermanus

20 Augustus                Sportdag 08:00 Hoërskool Hermanus

Skoolgeskiedenis-uitstalling

Toer van die Laerskool 11:00 Laerskool Hermanus

Gala-dinee (formeel) 19:00 Hoërskool Hermanus

21 Augustus                75-Jaar-herdenking (kerkdiens) 09:00 NG Kerk, Hermanus

4 Desember                Kersliederediens 18:00 Hoërskool Hermanus


‘n Besprekings- en bestelvorm is hierby aangeheg. Vul asb. in en besorg so gou as moontlik terug aan die skool. Onthou asb. dat die skool net 350 persone by die Gala-dinee kan huisves. Alle oudleerders en onderwysers en hulle gades is baie welkom. Ons vertrou dat u een van hierdie unieke funksies sal kan bywoon. Ons sien daarna uit om u later in die jaar hier te kan verwelkom.

GJ HASSENKAMP

SKOOLHOOF