You are here: Home
 
 

75 YEARS OF EXCELLENCE  

75 JAAR VAN UITNEMENDHEID


PRINCIPAL'S MESSAGE


INTEGRITY

Based on a rough calculation I made during the holidays, the school has close to twenty-five assemblies in a year. Therefore that means, that over a period of four years, the current matric group will have sat through close to one hundred assemblies during their time with me at the school. From all those assemblies I am not sure how many of my messages any of the matrics will remember?

As hulle nie een van die afgelope vier jaar se boodskappe kan onthou nie, hoop ek dat hulle ten minste die boodskap van hul laaste saalbyeenkoms sal onthou. Of selfs dat een van die vorige boodskappe, die een of ander tyd, ‘n indruk op hulle gemaak het.

Considering all of this, my message in the matrics’ last assembly was about “integrity”. This was a subject I have wanted to speak to the school about for a while, but because there were always other more important issues to be discussed at assem-blies, I was never able to address this. While this may have been the last message for this matric group, the message remains just as important for the rest of the school.

Een ding van die Hoërskool Hermanus wat my bly pla, is dat van ons leerders ‘n gebrek aan integriteit openbaar. Nie almal nie, maar baie. Laat ek verduidelik wat ek bedoel:  Ek is bekommerd dat baie leerders weier om op te staan en verantwoordelikheid vir hulle dade te aanvaar. Ek moes al baie gevalle hanteer waar leerders uitgevang is nadat hulle iets verkeerd gedoen het, maar tog weier om verantwoordelikheid te aanvaar. Sommige van hierdie voorvalle was ernstig en ander minder ernstig. Die erns van die oortreding is nie die kwessie nie. Dikwels het ek te doen met gevalle waar leerders bo alle twyfel skuldig is. Soms het die leerder sy eie vriende erken dat hy of sy by die voorval betrokke was, maar die skuldige leerder sal dit ontken, leuens vertel en homself probeer verontskuldig.

What many of you need to learn is that there is a difference between making a mistake and being dishonest. In life we all make mistakes. From time to time we all make a wrong decision. While making a mistake or making a wrong decision may well have a consequence, it is not the end of the world. As long as we do not continue to make the same mistake and we learn in the process making a mistake is completely acceptable.

Die verskil tussen verantwoordelikheid vir jou fout aanvaar, en weier om verant-woordelikheid te aanvaar, is dat jy nie meer gesien word as iemand wat net ‘n fout begaan het nie, maar as iemand wat oneerlik is. Jou integriteit is op die spel. In die lewe is ons almal bereid om saam met mense te werk wat foute maak as hulle bereid is om verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar. In hierdie lewe wil ons nie met mense saamwerk wat oneerlik is of nie integriteit het nie.

The teachers have no problem working with naughty pupils - pupils who make mistakes and are prepared to accept responsibility for those mistakes. We are afterall a school, and working with children is our business. Children make wrong decisions or mistakes. We have a problem working with dishonest pupils. There is nothing worse than having to deal with someone and not knowing if you can trust them. There is nothing worse than having to question someone’s integrity.

Oor die jare het ek en al die onderwysers in hierdie skool met leerders gewerk wat foute gemaak het. Sommige van hulle het nogal groot foute gemaak. Baie van daardie leerders het daarna leiersposisies in die skool beklee en wat belangriker is, selfs later in die lewe sukses behaal. Om ‘n fout te begaan, is deel van grootword. Dit bepaal nie wie jy is nie. Om eerlik te wees en verantwoordelikheid te neem vir jou dade, is deel van jou karakter. Dit is integriteit. Jy wil nie hê dat iemand ooit jou karakter of jou integriteit in twyfel moet trek nie.

My message to the matrics and the rest of the school was: “as you consider the realities of leaving school and entering the ‘real world’ remember not let anyone ever have to question your character or integrity. In the workplace the consequences will be far bigger than they ever were at school. To the rest of the school, please remember that we are all allowed to make mistakes. It is how we deal with these mistakes that will ultimately define us.”

I concluded with the words of American businessman Warren Buffet. He said; "It takes 20 years to build a reputation and one minute to ruin it.” If you think about that, you'll do things differently. The greatest wealth you could ever amass is a good reputation. Don't make a mess of it.


Mr. GJ Hassenkamp

Principal / Skoolhoof

Hermanus High School / Hoërskool Hermanus

(028) 312 3760


Hermanus High School Motto

"Horas signo tempus fugit" - Hours signify (that) time flies.